DATES & FLYER


NEXT DATES:

MI. 08.05.2024 BIERHÜBELI

 

SA. 06.07.2024 YB SEASON OPENER

SA. 06.07.2024 BIERHÜBELI

 

SA. 07.09.2024 GSTAAD COUNTRY FESTIVAL

 

FR. 25.10.2024 BIERHÜBELI

 

PAST DATES:

SA. 02.03.2024 KOFMEHL SOLOTHURN

FR. 08.03.2024 BIERHÜBELI

 

SA. 17.02.2024 BIERHÜBELI

 

SA 06.01.2024 KAUFLEUTEN ZÜRICH

 

SA 09.12.2023 GALERIE BOUTIQUE BAR THUN

 SA 16.12.2023 KOFMEHL SOLOTHURN

 

SA 25.11.2023 LAUPERSDORF

DI 28.11.2023 UEFA CHAMPIONS LEAGUE MATCH

 

SA 14.10.2023 KK THUN MOMENTS

DI 25.10.2023 UEFA CHAMPIONS LEAGUE MATCH

 

 SA 02.09.2023 SCHMIEDSTUBE BERN

SA 09.09.2023 GSTAAD AFTERPARTY COUNTRY NIGHT

DI 19.09.2023 UEFA CHAMPIONS LEAGUE MATCH

SA 23.09.2023 LW BADEN 90ER PARTY

 

SA 01.07.2023 SUMMER BEACH BERN

SA 08.07.2023 BIERHÜBELI BERN

 MI 12.07.2023 GURTENFESTIVAL BERN

SA 22.07.2023 SUMMER BEACH BERN

 

FR 02.06.2023 DU THEATRE BERN

 

 SA 06.05.2023 KOFMEHL SOLOTHURN

FR 19.05.2023 DU THEATRE BERN

 

DO 06.04.2022 TBA

SA 22.04.2022 LOFT27 THUN

 

SA 25.02.2023 FASNACHT BE SCHLACHTHAUS

 

FR 16.12.2022 MASKOFF BERN EXPO

SA 17.12.2022 KOFMEHL SOLOTHURN

Do. 29.12.2022 BIERHÜBELI BERN

 

FR 19.11.2022 LOFT27 THUN

 

SA 15.10.2022 KAUFLEUTEN ZÜRICH

SA 15.10.2022 PRIVAT PARTY BERN

SA 29.10.2022 LOFT27 THUN

 

SA 10.09.2022 AFTER PARTY GSTAAD

 

SA 06.08.2022 SUMMER BEACH BERN

SA 13.08.2022 SUMMER BEACH BERN

DO 18.08.2022 WANKDORF STADION BERN

SA 20.08.2022 BIERHÜBELI BERN

SA 27.08.2022 LOFT27 THUN

 

FR 01.07.2022 LOFT27 THUN

SA 09.07.2022 SUMMER BEACH BERN

DO. 14.07.2022 GURTEN FESTIVAL BERN

SA 23.07.2022 SUMMER BEACH BERN

SA 30.07.2022 SUMMER BEACH BERN

SO 31.07.2022 SUMMER BEACH BERN

 

SA. 25.06.2022 GLUGLU CASINO BERN

 

SA 07.05.2022 KOFMEHL SOLOTHURN

SA 14.05.2022 KAUFLEUTEN ZÜRICH

 

FR 01.04.2022 ISC BERN

SA 09.04.2022 SKY CLUB BURGDORF

DO 14.04.2022 LOFT27 THUN

SA 16.04.2022 TBA

 

SA 06.11.2021 KOFMEHL SOLOTHURN

 

SA 19.09.2020 VAMP CLUB THUN

SA 24.10.2020 SCHMIEDSTUBE THUN *SPECIAL*

 

FR 14.08.2020 LE CIEL BERN

SA 15.08.2020 VAMP CLUB THUN

SA 22.08.2020 LE CIEL BERN

 

FR 10.07.2020 LE CIEL BERN

SA 11.07.2020 VAMP CLUB THUN

 DO 16.07.2020 TBA

 

FR 12.06.2020 LE CIEL BERN

SA 13.06.2020 PRIVAT PARTY

SA 27.06.2020 TBA

 

FR 01.05.2020 LE CIEL BERN

FR 08.05.2020 LE CIEL BERN

 

SA 01.04.2020 VAMP CLUB BERN

FR 10.04.2020 LE CIEL BERN

SA 25.04.2020 TBA

 

FR 13.03.2020 LE CIEL BERN

SA 28.03.2020 BARFESTIVAL WICHTRACH

 

FR 14.02.2020 LE CIEL BERN

SA 15.02.2020 VAMP CLUB THUN

 

FR 10.01.2020 LE CIEL BERN

 

DI 31.12.2019 LE CIEL BERN SILVESTER SPECIAL

SA 28.12.2020 LE CIEL BERN

 

FR 08.11.2019 LE CIEL

SA 09.11.2019 VAMP

FR 22.11.2019 LE CIEL

SA 23.11.2019 BLICKPUNKT PARTY BERN

 

SA 05.10.2019 SKY CLUB

SA 26.10.2019 LE CIEL *9 YEARS

 

FR 13.09.2019 LE CIEL BERN

SA 14.09.2019 KOFMEHL SOLOTHURN

FR 20.09.2019 TURNHALLE BERN

SA 28.09.2019 VAMP CLUB THUN

 

SA 31.08.2019 ROOFTOP PARTY KUBUS BERN

 

FR 12.07.2019 LE CIEL BERN

SA 27.07.2019 LE CIEL BERN

 

SA 01.06.2019 TBA KONZEPTHALLE THUN

MO 10.06.2019 TBA

SA 15.06.2019 BLICKPUNKT PARTY AFTERNOON

SA 15.06.2019 TBA PRIVAT PARTY

FR 28.06.2019 LE CIEL BERN

 

FR 10.05.2019 TURNHALLE BERN

MI 29.05.2019 VAMP CLUB

DO 30.05.2019 LE CIEL BERN

FR 31.05.2019 LE CIEL BERN

SO 21.04.2019 LE CIEL BERN

 

SA 09.03.2019 LE CIEL BERN

SA 16.03.2019 VAMP CLUB THUN

 

SA 23.02.2019 LE CIEL BERN

 

FR 18.01.2019 LE CIEL BERN

SA 19.01.2019 VAMP CLUB THUN

 

SA 01.12.2018 VAMP CLUB THUN

SA 08.12.2018 LE CIEL BERN

DO 13.12.2018 TBA

FR 14.12.12.2018 TBA

SA 15.12.2018 TBA

DI 25.12.2018 LE CIEL BERN

SA. 29.12.2018 LE CIEL BERN

MO. 31.12.2018 LE CIEL BERN.

 

 

FR 09.11.2018 TURNHALLE BERN

FR 16.11.2018 LE CIEL BERN

SA 17.11.2018 BLICKPUNKTPARTY BE

FR 30.11.2018 GLU GLU BERN

 

FR 05.10.2018 LE CIEL CLUB BERN

SA 13.10.2018 VAMP CLUB BERN

SA 27.10.2018 8 YEARS LE CIEL CLUB BERN

 

FR 14.09.2018 LE CIEL CLUB BERN

SA 15.09.2018 KOFMEHL SOLOTHURN

 

SA 04.08.2018 BLICKPUNKT PARTY BERN

***SUMMER BREAK***

SA 25.08.2018 LE CIEL CLUB BERN

 

DO 06.07.2018 TBA

FR 07.07.2018 TBA

SA 08.07.2018 TBA

MI 11.07.2018 GURTENFESTIVAL BERN

FR 20.07.2018 LE CIEL CLUB BERN

SA 28.07.2018 LE CIEL CLUB BERN

 

SA 16.06.2018 LE CIEL CLUB BERN

FR 22.06.2018 LE CIEL CLUB BERN

SA 23.06.2018 SKY CLUB BURGDORF

 

SA 05.05.2018 SANAPA KAUFLEUTEN ZH

MI 09.05.2018 LE CIEL CLUB BERN

FR 18.05.2018 LE CIEL CLUB BERN

SA 19.05.2018 VAMP CLUB THUN

SA 26.05.2018 LE CIEL CLUB BERN

 

SO 01.04.2018 LE CIEL CLUB BERN

SA 07.04.2018 VAMP CLUB THUN

*FR 13.04.2018 TURNHALLE BERN*

FR 20.04.2018 LE CIEL CLUB BERN

 

FR 02.03.2018 LE CIEL BERN

SA 03.03.2018 KAUFLEUTEN ZH SANAPA

FR 09.03.2018 SKY CLUB BURGDORF

FR 16.03.2018 LE CIEL CLUB BERN

FR 23.03.2018 BELLEVUE CLUB ZH

DO 29.03.2018 VAMP CLUB THUN

 

SA 03.02.2018 KAUFLEUTEN ZH SANAPA

FR 09.02.2018 LE CIEL CLUB BERN

SA 17.02.2018 LE CIEL CLUB BERN

 

 SA 20.01.2018 VAMP CLUB THUN

 

WINTER BREAK

 

SA 01.12.2017 SKY CLUB BURGDORF

DO 07.12.2017 TBA

FR 08.12.2017 TBA

SA 09.12.2017 BLICKPUNKT PARTY
POSTFINANCE ARENA

SA 16.12.2017 KULTURFABRIK KOFMEHL

SA 23.12.2017 VAMP CLUB THUN

MO 25.12.2017 LE CIEL CLUB BERN

 SO 31.12.2017 *SPECIAL* LE CIEL CLUB BERN

 

FR 10.11.2017 LE CIEL CLUB BERN

SA 11.11.2017 VAMP CLUB THUN

DO 30.11.2017 CIOLINA FASHION STORE BERN

 

FR 13.10.2017 LE CIEL CLUB BERN

FR 20.10.2017 DIAGONAL BERN PRIVAT PARTY

 SA 21.10.2017 LE CIEL CLUB BERN

FR 27.10.2017 SKY CLUB BURGDORF

 

FR 15.09.2017 LE CIEL BERN

SA 16.09.2017 VAMP CLUB THUN

DI 26.09.2017 PRIVAT PARTY THUN

 

SA 26.08.2017 PRIVAT PARTY KROATIA

SUMMER BREAK

 

FR 21.07.2017 LE CIEL CLUB

SA 22.07.2017 PRIVAT PARTY

SA 29.07.2017 LE CIEL CLUB

 

DO 01.06.2017 TBA

FR 02.06.2017 TBA

SA 03.06.2017 TBA

SA 10.06.2017 VAMP CLUB THUN

SA 17.06.2017 PRIVAT PARTY

FR 30.06.2017 LE CIEL CLUB

 

SA 13.05.2017 LE CIEL BERN

FR 19.05.2017 LE CIEL BERN

MI 24.05.2017 VAMP CLUB THUN

 SA 27.05.2017 LE CIEL BERN

 

FR 07.04.2017 LE CIEL BERN

SA 15.04.2017 VAMP CLUB THUN

SO 16.04.2017 LE CIEL EASTER SPECIAL

SA 22.04.2017 BLICKPUNKT PARTY POSTFINANCE ARENA

 

SA 11.03.2017 VAMP CLUB THUN

SA 11.03.2017 LE CIEL BERN

SA 18.03.2017 TBA

SA 25.03.2017 LE CIEL BERN

 

SA 10.02.2017 LE CIEL CLUB BERN

SA 18.02.2017 TBA

SA 25.02.2017 SKY CLUB BURGDORF

 

SA 14.01.2017 LE CIEL CLUB BERN

SA 28.01.2017 LE CIEL CLUB BERN

 

SA 31.12.2016 LE CIEL CLUB BERN

FR 02.12.2016 LE CIEL CLUB BERN

SA 03.12.2016 BLICKPUNKT PARTY POSTFINANCE ARENA BERN

FR 09.12.2016 TBA

 

SA 12.11.2016 LE CIEL BERN

FR 25.11.2016 GLU GLU CLUB BERN

SA 26.11.2016 BALMERS CLUB INTERLAKEN

MO 28.11.2016 TBA

 

SA 01.10.2016 BLICKPUNKT PARTY POSTFINANCE ARENA BERN

FR 07.10.2016 LE CIEL CLUB BERN

SA 08.10.2016 VAMP CLUB THUN

FR 14.10.2016 LE CIEL CLUB BERN

SA 29.10.2016 6 YEARS LE CIEL CLUB BERN

 

SA 03.09.2016 TBA

SA 10.09.2016 TBA

FR 16.09.2016 LE CIEL CLUB BERN

SA 17.09.2016 VAMP CLUB THUN

DI 27.09.2016 PRIVAT PARTY EXPO THUN

 

SUMMER BREAK

 

SA 27.08.2016 LE CIEL CLUB BERN

FR 01.07.2016 LE CIEL CLUB BERN

 

FR 03.06.2016 LE CIEL CLUB BERN

SA 04.06.2016 GLEISWERK CLUB THUNSA

11.06.2016 LE CIEL CLUB BERN

DO 17.06.2016 TBA

FR 18.06.2016 PRIVAT EVENT

SA 19.06.2016 PRIVAT EVENT

FR 24.06.2016 GLU GLU CLUB BERN

SA 25.06.2016 VAMP CLUB THUN

 

MI 04.05.2016 VAMP CLUB THUN

FR 13.05.2016 LE CIEL CLUB BERN

SO 15.05.2016 GLEISWERK CLUB THUN

SA 21.05.2016 STATE CLUB BIEL

SA 28.05.2016 VAMP CLUB THUN

 

FR 08.04.2016 LE CIEL CLUB BERN

SA 09.04.2016 VAMP CLUB THUN

FR 15.04.2016 TBA

SA 16.04.2016 PRIVAT PARTY

SA 23.04.2016 BLICKPUNKT PARTY POSTFINANCE ARENA BERN

SA 30.04.2016 LE CIEL CLUB BERN

  

SA 05.03.2016 VAMP CLUB THUN

FR 18.03.2016 LE CIEL CLUB BERN

DO 24.03.2016 VAMP CLUB THUN

 

SA 06.02.2016 VAMP CLUB THUN

SA 13.02.2016 STATE CLUB BIEL

FR 19.02.2016 LE CIEL CLUB BERN

SA 27.02.2016 TBA

 

12.01.2016 - 30.01.2016 WINTER BREAK

 

SA 02.01.2016 LE CIEL CLUB BERN

FR 08.01.2016 PRIVAT PARTY BERN

SA 09.01.2016 VAMP CLUB THUN

 

SA 05.12.2015 BLICKPUNKT POSTFINANCE ARENA BERN

FR 11.12.2015 LE CIEL CLUB BERN

SA 12.12.2015 VAMP CLUB THUN

 

FR 13.11.2015 LE CIEL CLUB BERN

FR 27.11.2015 GLU GLU CLUB BERN

 

FR 09.10.2015 LE CIEL CLUB BERN

SA 10.10.2015 TBA BERN

SA 17.10.2015 VOLKSHAUS SOLOTHURN

SA 31.10.2015 *5 YEARS LE CIEL CLUB BERN

 

FR 11.09.2015 LE CIEL CLUB BERN

DI 22.09.2015 PRIVAT PARTY THUN

 

SA 08.08.2015 THUNFEST

FR 21.08.2015 LE CIEL BOAT MURTEN

SA 29.08.2015 PRIVAT PARTY ZÜRICH

 

31.07.2015 - 07.08.2015 KROATIA TBA

 

DO 16.07.2015 TBA

FR 17.07.2015 TBA

SA 18.07.2015 TBA

 

SA 06.06.2015 GLEISWERK CLUB THUN

SA 13.06.2015 LE CIEL CLUB BERN

SA 20.06.2015 PRIVAT PARTY BERN

SA 20.06.2015 LE CIEL CLUB GIRLFRIENDS

FR 26.06.2015 GLUGLU BERN MEMBER CLUB

 

FR 01.05.2015 LE CIEL CLUB BERN

SA 02.05.2015 H2 CLUB THUN

FR 08.05.2015 MÜNCHEN DE

SA 09.05.2015 MÜNCHEN DE

SA 16.05.2015 MISS BERN WAHL KURSAAL BERN

SA 16.05.2015 MISS BERN WAHL AFTERPARTY

SA 23.05.2015 LE CIEL BERN GIRLFRIENDS

SO 24.05.2015 TBA THUN

FR 29.05.2015 LONDON GB

SA 30.05.2015 LONDON GB

 

DO 02.04.2015 H2 CLUB THUN

SA 18.04.2015 BLICKPUNKT PARTY POSTFINANCE ARENA BERN

FR 24.04.2015 TBA MÜNCHEN DE

SA 25.04.2015 TBA MÜNCHEN DE

 

DI 03.03.2015 MISS BERN MODESCHAU GLOBUS BERN

SA 07.03.2015 H2 CLUB THUN

SA 14.03.2015 LE CIEL CLUB BERN

SA 28.03.2015 LE CIEL BERN GIRLFRIENDS

 

FR 06.02.2015 1. PRÄSENTATION MISS BERN TEAM

SA 28.02.2015 LE CIEL BERN GIRLFRIENDS

 

SA 24.01.2015 LE CIEL BERN GIRLFRIENDS

 

25.12.2014 - 10.01.2015 CHINA & SINGAPORE TBA

 

SA 06.12.2014 BLICKPUNKT POSTFINANCE ARENA BERN

DO 11.12.2014 TBA BERLIN

FR 12.12.2014 TBA BERLIN

SA 13.12.2014 TBA BERLIN

FR 19.12.2014 GLU GLU BERN *B-BASH

SA 20.12.2014 LE CIEL BERN SPECIAL EVENT

 

SA 15.11.2014 PRIVAT PARTY ZÜRICH

SA 22.11.2014 LE CIEL BERN

SA 28.11.2014 H2 CLUB THUN

SA 11.10.2014 TBA BERN

 

SA 18.10.2014 MZH LAUPERSDORF

SA 25.10.2014 *4 YEARS LE CIEL BERN*

FR 31.10.2014 GLU GLU BERN

 

FR 05.09.2014 MAYA CLUB INTERLAKEN

SA 06.09.2014 PRIVAT PARTY

FR 12.09.2014 TBA GENF

SA 13.09.2014 TBA GENF

SO 14.09.2014 TBA GENF

SA 20.09.2014 H2 CLUB THUN

DI 23.09.2014 EXPO HALLE THUN

FR 26.09.2014 LE CIEL BERN

  

SA 02.08.2014 STREET PARADE ZÜRICH

SA 02.08.2014 PRIVAT PARTY INTERLAKEN

FR 08.08.2014 TBA

SA 09.08.2014 TBA

SA 23.08.2014 LE CIEL BERN

FR 29.08.2014 LE CIEL BERN

SA 30.08.2014 LAS VEGAS PARTY BOAT THUN

 

SA 12.07.2014 LE CIEL CLUB BERN

DO 17.07.2014 TBA

FR 18.07.2014 TBA

SA 19.07.2014 TBA

MI 23.07.2014 PLAYERS NIGHT HOTEL ALPINA GSTAAD

 

SA 07.06.2014 MIAMI PARTY BOAT THUNERSEE

SA 14.06.2014 H2 CLUB THUN

DO 19.06.2014 TBA MD

FR 20.06.2014 TBA MD

SA 21.06.2014 TBA MD

SA 28.06.2014 LE CIEL CLUB BERN

 

FR 02.05.2014 LE CIEL CLUB BERN

SA 03.05.2014 KORNHAUKELLLER BERN

SA 24.05.2014 MISS BERN PARTY KURSAAL BERN

DO 28.05.2014 LE CIEL CLUB BERN

FR 30.05.2014 GLU GLU BERN

 

DO 03.04.2014 LE CIEL CLUB BERN

FR 04.04.2014 DAVIS CUP GENF PALEXPO

SA 05.04.2014 PRIVAT PARTY

SA 05.04.2014 DAVIS CUP GENF PALEXPO

SO 06.04.2014 DAVIS CUP GENF PALEXPO

SA 12.04.2014 LE CIEL CLUB BERN

SA 12.04.2014 CLUB EDGE BERN

FR 25.04.2014 MÜNCHEN

SA 26.04.2014 MÜNCHEN

 

DI 04.03.2014 STADE DE SUISSE AFTER PARTY

FR 07.03.2014 TBA BERN

FR 14.03.2014 LE CIEL CLUB BERN

SA 15.03.2014 DU THEATRE CLUB BERN

SA 22.03.2014 H2 CLUB THUN

SA 29.03.2014 LE CIEL CLUB BERN

 

SA 01.02.2014 BLUE NOTE BIEL

SA 15.02.2014 LE CIEL CLUB BERN

 

SA 18.01.2014 LE CIEL CLUB BERN

SA 25.01.2014 CAVA CLUB CHUR

 

FR 06.12.2013 LE CIEL CLUB BERN

SA 14.12.2013 LE CIEL CLUB BERN

FR 20.12.2013 GLU GLU CLUB BERN SPECIAL

SA 21.12.2013 PRIVAT PARTY

SA 25.12.2013 LE CIEL CLUB BERN

DI 31.12.2013 LE CIEL CLUB BERN

 

BREAK / MIAMI

 

SA 12.10.2013 KURSAAL BERN RYAN LESLIE

SA 19.10.2013 JADE CLUB ZÜRICH

SA 26.10.2013 LE CIEL CLUB BERN

 

FR 06.09.2013 AMBER CLUB ZÜRICH

SA 07.09.2013 PARTY BOAT THUN

FR 13.09.2013 LE CIEL CLUB BERN

SA 14.09.2013 H2 CLUB THUN

FR 20.09.2013 TBA

SA 21.09.2013 CAVA CLUB CHUR

SA 28.09.2013 LE CIEL CLUB BERN

 

SA 10.08.2013 STREET PARADE ZÜRICH

SA 17.08.2013 JADE CLUB ZÜRICH

SA 17.08.2013 HUBLOT POLO CUP GSTAAD

FR 30.08.2013 GLUGLU CLUB BERN SPECIAL

SA 31.08.2013 LE CIEL CLUB BERN

 

FR 12.07.2013 LE CIEL PARTY BOAT MURTENSEE

DO 18.07.2013 TBA

FR 19.07.2013 TBA

SA 20.07.2013 TBA

MI 24.07.2013 SUISSE OPEN GSTAAD

SA 27.07.2013 LE CIEL CLUB BERN

 

FR 14.06.2013 LIQUID CLUB BERN

SA 15.06.2013 MIAMI PARTY BOAT THUN

SA 15.06.2013 TBA

SA 22.06.2013 LE CIEL CLUB BERN

FR 28.06.2013 LE CIEL CLUB BERN

SA 29.06.2013 H2 CLUB THUN

 

FR 03.05.2013 AMBER CLUB ZÜRICH

SA 05.05.2013 VALMANN CLUB ZÜRICH

SA 11.05.2013 LE CIEL CLUB BERN

SA 18.05.2013 LE CIEL CLUB BERN

FR 24.05.2013 LE CIEL CLUB BERN

 

FR 12.04.2013 TBA

SA 13.04.2013 TBA

SA 20.04.2013 LE CIEL CLUB BERN

DO 25.04.2013 ROK CLUB LUZERN

FR 26.04.2013 GLU GLU CLUB BERN

SA 27.04.2013 TBA

SA 27.04.2013 KORNHAUS BERN

 

SA 09.03.2013 LE CIEL CLUB BERN

FR 15.03.2013 LE CIEL CLUB BERN

SA 23.03.2013 LE CIEL CLUB BERN

SA 30.03.2013 H2 CLUB THUN

 

FR 01.02.2013 AMBER CLUB ZÜRICH

SA 02.02.2013 BARSTREET FESTIVAL BERN

SA 02.02.2013 LE CIEL BERN

FR 08.02.2013 TBA

SA 09.02.2013 MÜNCHEN

FR 15.02.2013 FASNACHT BERN

SA 16.02.2013 JADE CLUB ZÜRICH

FR 22.02.2013 LE CIEL BERN

SA 23.02.2013 H2 CLUB THUN

 

SA 12.01.2013 LE CIEL CLUB BERN

FR 18.01.2013 LE CIEL CLUB BERN

FR 25.01.2013 JADE CLUB ZÜRICH

  

SA 01.12.2012 LE CIEL CLUB BERN

FR 07.12.2012 AMBER CLUB ZÜRICH

SA 08.12.2012 LE CIEL CLUB BERN

FR 14.12.2012 KAUFLEUTEN FESTSAAL ZH

SA 15.12.2012 KURSAAL BERN GLAM CLUB NIGHT

FR 21.12.2012 GLU GLU MEMBER CLUB BERN

SA 22.12.2012 LE CIEL CLUB BERN

SA 22.12.2012 H2 CLUB THUN

DI 25.12.2012 STOCKHOLM SWE

MI 26.12.2012 STOCKHOLM SWE

DO 27.12.2012 STOCKHOLM SWE

FR 28.12.2012 STOCKHOLM SWE

SA 29.12.2012 STOCKHOLM SWE

SO 30.12.2012 STOCKHOLM SWE

MO 31.12.2012 LE CIEL CLUB BERN

 

FR 02.11.2012 AMBER CLUB ZÜRICH

SA 03.11.2012 LE CIEL CLUB BERN

FR 09.11.2012 LIQUID CLUB BERN

FR 16.11.2012 BACKSTAGE CLUB ST GALLEN

SA 17.11.2012 PRIVAT PARTY

FR 23.11.2012 LE CIEL BERN

SA 24.11.2012 JADE CLUB ZÜRICH

FR 30.11.2012 TBA ZÜRICH

 

FR 05.10.2012 JADE CLUB ZÜRICH

FR 05.10.2012 AMBER CLUB ZÜRICH

FR 12.10.2012 OLMA ST GALLEN

SA 13.10.2012 LE CIEL CLUB BERN

SA 20.10.2012 H2 CLUB BERN

SA 27.10.2012 JOKER CLUB THUN

 

SA 01.09.2012 LE CIEL CLUB BERN

FR 07.09.2012 JADE CLUB ZÜRICH

SA 08.09.2012 SCHIFF THUNERSEE SPECIAL EVENT

SA 22.09.2012 JADE CLUB ZÜRICH

 

FR 03.08.2012 JADE CLUB ZÜRICH

SA 04.08.2012 LE CIEL CLUB BERN

FR 10.08.2012 THUNFEST / MANORPLATZ

 

SUMMER BREAK / IBIZA

 

SA 25.08.2012 H2 THUN

FR 31.08.2012 GLUGLU MEMBER CLUB BERN

 

FR 06.07.2012 JADE CLUB ZÜRICH

SA 07.07.2012 TBA BERN

SA 07.07.2012 LE CIEL CLUB BERN

FR 13.07.2012 TBA BERN

SA 14.07.2012 TBA BERN

SA 21.07.2012 PRIVÉ CLUB ZÜRICH

 

FR 01.06.2012 JADE CLUB ZÜRICH

FR 01.06.2012 AMBER CLUB ZÜRICH

SA 02.06.2012 LE CIEL CLUB BERN

SA 09.06.2012 WANKDORF CLUB BERN

 

FR 15.06.2012 PRIVÉ CLUB ZÜRICH

SA 16.06.2012 MIAMI PARTY BOAT THUN

SA 16.06.2012 *THE LICK* DU THEATRE BERN

 

FR 22.06.2012 PRIVÉ CLUB ZÜRICH

FR 29.06.2012 LIQUID CLUB BERN

SA 30.06.2012 H2 CLUB THUN